Top

De webwinkel is momenteel even niet bereikbaar.
Voor vragen kun je ons e-mailen

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming in werking. Ook wij hebben er natuurlijk voor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes zullen gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij De Schatkamer van Sophie doen met de informatie die u aan ons verstrekt.  

De Schatkamer van Sophie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Schatkamer van Sophie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
De Schatkamer van Sophie gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij De Schatkamer van Sophie zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat je deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijk kunnen benaderen wanneer dat nodig is voor je bestelling.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over het verloop van uw bestelling.
  • Als u bij De Schatkamer van Sophie een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 


Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als noodzakelijk in het kader van het doel waarvoor zij verzameld zijn, bijvoorbeeld zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen (inclusief garantie). De gegevens worden gevolgens gewist na twee jaar inactiviteit van uw account, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiele gegevens).

Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die wij over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherrming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen over ons privcaybeleid of verzoeken tot uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via de gegevens opgenomen onderaan deze verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij zullen inkomende verzoeken uiterlijk binnen zes weken na ontvangst beantwoorden.

De Schatkamer van Sophie verkoopt uw gegevens niet

De Schatkamer van Sophie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deschatkamervansophie gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij De Schatkamer van Sophie geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van De Schatkamer van Sophie, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. Wij staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopieren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
De Schatkamer van Sophie
telefoon 06-50651500
email ivanrooijen@xmsnet.nl
kvknr 62823299